Navigation

Lehrstuhl Kirchengeschichte II (Neuere Kirchengeschichte)

Kochstr.6
91054 Erlangen

Tel. 09131/ 8522211 und 8522043
Fax 09131/ 8525758

 

Mitarbeiter:

Prof. Dr. Anselm Schubert

Prof. Dr. Berndt Hamm (em.)

Prof. Dr. Reinhold Friedrich

Siglinde Scholz

PD Dr. Nicole Grochowina

PD Dr. Wolfgang Simon

Andreas Zecherle

Christine Schulte am Hülse

 

Projekte:

Leitung:
Prof. Dr. Schubert, Anselm, App. 22211

Sekretariat:    
Scholz, Siglinde, App. 22042

Wiss. Assistentin:  
PD Dr. Nicole Grochowina, App. 22043

 

Stud. Hilfskraft:

Christine Schulte am Hülse

 

Edition der Werke Lazarus Spenglers:    
Prof. Dr. Hamm, Berndt, App. 22047
Zecherle, Andreas, App. 22047

Edition des Briefwechsels Martin Bucers:    
Prof. Dr. Friedrich, Reinhold, Raum U 1.029, App. 22023
Prof. Dr. Hamm, Berndt, Raum U.1.025, App. 22047
PD Dr. Simon, Wolfgang, Raum U.1030, App. 22023